Защо ми трябва профил за социалните мрежи

Трябва ли да имам профил във всяка социална медия. Тук няма място за отговор по-различен от категоричното ДА.

Ако дадена компания няма създаден профил в социалните мрежи, то вероятността да се появи фалшив фийд е огромна.

На второ място идва опасността от нелоялна конкуренция, която може да генерира целенасочена лоша онлайн кампания и да доведе до срив на корпоративния имидж.

В случаи, че бранда е изграден в социалните мрежи и социалните медии, то той има по-голям шанс създаде положителен имидж, да популяризира дейността си, да решава проблеми, да разбира първи за мненията на общностите.

Ако организацията има предварително изграден онлайн диалог с клиенти и потребители, тя брани авторитета си още преди да се появи кризисна ситуация. Всичко това е безспорно ефект, който ще е много по-силен.

Трябва да се знае и, че натрупано негативно съдържание се чисти трудно, видимо е за търсачките и може да доведе до загуба на позиции в маркетинговите продажби. В такива ситуации спадът в доверието към компанията е също видимо забележим.

Като заключение ще добавим, че силата на изказано мнение в социалните мрежи е най-важен момент. Коментари, форуми и корпоративни блогове, всичко това може да работи в плюс на корпоративната репутация или да срине всичко. Второто в случаи, че организацията няма начин за поддържане на добро представяне.

Като предимство е търсенето на мнения за коментари в Интернет, отговори на критики и негативни настройки. Управление на онлайн бизнеса, чрез управление на онлайн репутацията може да е мощно оръжие в ръцете на корпорацията.

Организациите, които са оценили предимствата на това влияние са по-желани, по-авторитетни и по-разпознаваеми в очите на онлайн обществото.

Ето сега и кой може да ви помогне викинги.

You may also like